Skip to main content

Via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van de verbetering van ventilatie, bijvoorbeeld door waar nodig gebruik te maken van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). Voor scholen waar de SUViS-regeling geen oplossing bood, is vanaf 18 juli 2022 de maatwerkregeling ventilatie in scholen beschikbaar.

De maatwerkregeling is bedoeld om schoolgebouwen met de meest urgente ventilatieproblematiek aan te pakken. Met de subsidie kunnen schoolbesturen de ventilatie verbeteren en flankerende energiebesparende maatregelen nemen. Schoolbesturen kunnen maximaal 60 procent financiering door het Rijk aanvragen. In totaal is €140 miljoen subsidie beschikbaar.

Slim en veelzijdig

Een goed voorbeeld hiervan is het Orcon WTU-1500-EC-IE balansventilatiesysteem. Deze utiliteitsoplossing is een goede manier om duurzaam, gezond en comfortabel te ventileren in klaslokalen, kantoren, sportscholen, en horeca. Door (optionele) slimme luchtkwaliteitssensoren wordt de luchtkwaliteit continue gemeten en bijgestuurd. Zo is er in elke ruimte altijd voldoende frisse en schone lucht aanwezig.

De WTU-1500-EC-IE ventilatie-unit is door zijn veelzijdigheid en gebruiksgemak toepasbaar in vrijwel alle utiliteitsgebouwen. De WTU-1500-EC-IE is voorzien van een enthalpiewarmtewisselaar, waardoor naast warmte ook vocht wordt teruggewonnen. Hierdoor blijft zowel de temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid op een aangenaam niveau, het aanbrengen van een condens afvoer is bij dit toestel ook niet nodig.

Naast veelzijdigheid, maakt eenvoud hem echt uniek. Zo heeft de WTU-1500-EC-IE een Regin-regelaar met af fabriek aangesloten bedieningsdisplay met 10 meter kabel voor het eenvoudig instellen van de WTU, wordt er automatisch geventileerd op klokprogramma en/of op basis van CO2-meting van de optionele CO2 sensor en geeft de unit een melding voor het op tijd vervangen van de filters. Tenslotte wordt het onderhoud vergemakkelijkt door de slim ontworpen serviceluiken en is de WTU uit te breiden met naverwarming en koeling. Hierdoor is er één flexibel systeem dat op tal van manieren kan worden toegepast. Het toestel wordt met een standaard randaarde snoer geleverd.

Maatwerk

Ventilatie op maat is precies waar Orcon (sinds 2021 onderdeel van het productaanbod van Groupe Atlantic Nederland) zich al sinds 1970 op richt en in onderscheid. De focus ligt hierbij op het produceren van de beste ventilatieproducten die passen in de wereld van nu. Daarbij staan gezondheid, energiezuinigheid en duurzaamheid voorop.

Vooral binnen de utiliteit is men steeds vaker op zoek naar specifieke ventilatieoplossingen, vooral in renovatietoepassingen waar gewerkt moet worden met bestaande structuren. Hierdoor is er een grote behoefte aan flexibele utiliteitsoplossingen die gemakkelijk te installeren zijn en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de wensen voor ventilatie op maat. Ook hierin onderscheiden de ventilatiesystemen van Orcon zich.

Schrijf je in voor voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de all-electric energietransitie die Groupe Atlantic Nederland heeft ingezet


    Leave a Reply